Nieuwe lectoren bij de faculteit van de Kunsten Zuyd Hogeschool

Het College van Bestuur van Zuyd Hogeschool heeft recent twee nieuwe lectoren benoemd bij de faculteit van de Kunsten. Het gaat om dr Ruth Benschop, lector bij het lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten en Peter Missotten MA, lector bij het nieuwe lectoraat Technology Driven Art.

Benoeming Ruth Benschop, lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten

Dr. Ruth Benschop (Katanning, Australië 1969) is opgeleid als theoretisch psycholoog aan de Universiteit Leiden. Aan de Rijksuniversiteit Groningen is zij gepromoveerd (cum laude) op het proefschrift Unassuming Instruments: How to Trace the Tachistoscope in Experimental Psychology. Ruth is sinds 2008 werkzaam voor Zuyd als senior onderzoeker bij het lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten. Zij hield zich onder andere bezig met onderzoek naar community arts, met het mede ontwikkelen van de Artistic Research Catalogue en met het ontwikkelen van onderzoeksateliers in het onderwijs.
Een belangrijk deel van de onderzoeksactiviteiten van het lectoraat is gericht op de invloed die maatschappelijke ontwikkelingen hebben op het functioneren van de kunsten. Daarnaast richt het zich op de diverse strategieën van kunstenaars en kunstinstellingen om in het openbare domein een rol van betekenis te spelen. Centraal staan kwesties die voortvloeien uit de voor kunstpraktijken kenmerkende spanning tussen de autonomie van de kunsten en de eisen van de openbaarheid waartoe de kunsten zich moeten verhouden. Het lectoraat situeert deze problemen bij voorkeur op de grensvlakken tussen kunstdisciplines, tussen kunst en wetenschap en tussen kunst en samenleving.

Benoeming Peter Missotten, nieuw lectoraat Technology Driven Art

Lector Peter Missotten MA, (Hasselt, België 1963) is opgeleid als videokunstenaar (bachelor/master in de audiovisuele kunsten aan de Hogeschool Sint Lukas Brussel 1987/2012). Hij behaalde de Master Class Cultuurmanagement aan de Antwerp Management School (Universiteit Antwerpen) in 2012. In 1994 was hij medeoprichter en sindsdien artistiek leider van ‘de Filmfabriek bvba’. Dat is een artiestencollectief dat als bedrijf digitale mediakunstprojecten realiseert. Hij werkt met de meest uiteenlopende media, van video-installaties en langspeelfilms over scenografie en performance tot operaregie. Peter is sinds 2005 lid van het kernteam van de performance opleiding aan de Toneelacademie Maastricht. In de periode 2009-2012 was hij hoofdonderzoeker van het SIA RAAK project: The Virtual Body.

Het lectoraat beweegt zich op het snijvlak van visuele communicatie zoals bij de Academie Beeldende Kunsten Maastricht en Communication and Multimedia Design. Het nieuwe lectoraat verschuift haar focus van de klassieke invulling van mediakunst zoals gaming, internetkunst, interactieve installaties op het snijvlak tussen technologie en kunst, naar Technology Driven Art. Het lectoraat plaatst de stuwende kracht van technologie binnen de Kunsten in een historisch perspectief en ontwikkelt werkbare strategieën om hiermee in alle stadia van de artistieke praktijk om te kunnen gaan.

Bron: Zuyd Hogeschool, 30 januari 2014