Zuyd Hogeschool wordt regionaal taalexameninstituut

Op 21 november 2014 tekende Zuyd Hogeschool een samenwerkingsovereenkomst met het Goethe Institut. Dit was het startschot voor het Taalexameninstituut bij Zuyd. Vanaf nu kunnen geïnteresseerden een wereldwijd erkend Goethe examen voor de Duitse taal afleggen in Limburg.

Zuyd wordt daarmee het enige instituut in Nederland, buiten het Goethe hoofdkantoor in Amsterdam, dat officiële Goethe examens afneemt en beoordeelt. De eerste organisatie waarvoor Zuyd in het voorjaar van 2015 examens zal afnemen is de Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg (SVOPL). Zij stelt haar VMBO-leerlingen in staat een erkend Goethe-certificaat te behalen. Zo kan men hen een betere startkwalificaties op de Euregionale arbeidsmarkt te bieden.

Meer Talen

Zuyd heeft reeds ervaring opgedaan met het afnemen van wereldwijd erkende taalexamens. Hiervoor zijn taaldocenten van onder andere de faculteit International Business and Communication geschoold. Sinds het voorjaar van 2013 is Zuyd Hogeschool examencentrum voor de Franse DELF/DALF-examens. Men is hiermee belast door het Centre International d’Études Pédagogiques (CIEP). Dit is onderdeel van het Franse Ministerie van Onderwijs. Daarnaast is Zuyd al een aantal jaren examenlocatie voor de Engelse Cambridge examens van British Council. Op dit moment worden de mogelijkheden voor certificering in de Spaanse taal onderzocht. Verschillende scholen in het voortgezet onderwijs bieden hun leerlingen al de mogelijkheid officieel erkende taalcertificaten te behalen.

Buurtalenproject 

Met deze ontwikkelingen sluit Zuyd aan bij het Actieprogramma Zuid-Limburg  en de Strategische Agenda buurtaal en internationalisering van de Provincie Limburg. Hierin staat dat het noodzakelijk is dat het onderwijs in Zuid-Limburg nadrukkelijker een internationaal gezicht krijgt. Ook in de programma’s Brainport 2020/Limburg Economic Development wordt duidelijk dat een competitief en innovatief Limburg in toenemende mate arbeidskrachten en ondernemers nodig heeft die hun kansen grijpen over de landsgrenzen heen. Daarvoor hebben ze kennis en vaardigheden nodig. Ook een internationaal georiënteerde houding is nodig. De unieke ligging van Limburg biedt enorme kansen. Zuyd speelt met haar initiatieven ter verbetering van het vreemde talenonderwijs in op de regionale behoefte aan professionals die de talen van de buurlanden beheersen.