Werkwijze Mosae Group Travel

Of het nu gaat om een studiereis, een schoolreis,  een bezoek aan een onderwijscongres of een los vliegticket plus visum voor een stagebegeleider:  het begint met een idee dat resulteert in de opdracht de studiereis of schoolreis te organiseren. Vaak zijn voor uitvoering van de reis  vele maanden van voorbereiding nodig. Het kost tijd en dat is nu precies het knelpunt voor veel ondersteunend personeel in het onderwijs. Vervolgens staat diegene die de reis dient te organiseren voor de keuze om het zelf te organiseren of een partner te zoeken die deze zorg uit handen neemt.

Schoolreis Studiereis | Werkwijze Mosae Group Travel

Alleen advies of volledig uit handen geven?

Klanten van Mosae Group Travel kiezen voor het laatste. Sommigen organiseren en regelen de reis zelf en vragen Mosae Group Travel enkel om advies. Het merendeel kiest er echter voor om de volledige organisatie van de school- of studiereis uit handen te geven. In tegenstelling tot reguliere reisbureaus zijn wij gespecialiseerd in het samenstellen van reizen  op maat ten behoeve van het onderwijs. Wij gaan verder dan alleen de vragen “Waar wilt u heen?”, “Wat is het budget?” en “Wanneer wilt u vertrekken?” Mosae Group Travel wil graag weten wat het doel is van de reis zodat we inhoudelijk de beste reis voor u kunnen samenstellen en u op de best mogelijke manier kunnen adviseren.

Persoonlijke aandacht

De ervaring leert dat de organisatie van studie- of schoolreis meer tijd kost dan gedacht. Mosae Group Travel neemt daarom graag uw zorg uit handen door mee te denken of (een deel van) de organisatie op zich te nemen. Gedurende het proces van oriëntatie tot na afloop van de reis heeft diegene die verantwoordelijk is voor het organiseren van de reis voortdurend één vast aanspreekpunt.

Persoonlijk contact schoolreis & studiereis | Werkwijze Mosae Group Travel

Mosae Group Travel ontzorgt: Bijna al onze klanten zijn vaste klanten

Onze werkwijze blijkt aan te slaan. Bijna al onze klanten zijn vaste klanten geworden omdat wij niet geloven in transacties maar in relaties. Daarbij weten we vanwege onze onderwijskundige achtergrond en jarenlange ervaring met het organiseren van studie- en schoolreizen precies wat er speelt in het onderwijs. We weten waaraan onze contactpersonen behoefte hebben: een betrouwbaar iemand die werk uit handen neemt en ontzorgt.