Stdiereizen Onderwijsprofessionals

Kennis verbreden en verdiepen met een studiereis

Studiereis onderwijsprofessionals: leren in het buitenland

Wie zijn diploma behaalt is tegenwoordig niet klaar met studeren. Een leven lang leren is het devies. Kennis vergaren, uitdiepen e