Leraren en schoolleiders vinden dat een deel van de ouders niet betrokken genoeg is bij het onderwijs van hun kind. ”Soms doen ouders in hun ogen te weinig, soms doen ze te veel, of de verkeerde dingen. Sommigen stellen te hoge eisen aan hun kind. Anderen laten hun kind te veel aan zijn lot over en bieden thuis onvoldoende structuur”. Dit concludeert het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Een ander deel doet het volgens leerkrachten wél goed. Het SCP overhandigde het onderzoeksrapport Samen Scholen maandagmiddag aan een vervanger van staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs). Die moest zelf om gezondheidsredenen verstek laten gaan. De meeste ouders vinden dat betrokkenheid en een goede samenwerking met school van belang zijn voor het onderwijssucces van hun kind, blijkt uit het rapport. Oudere ouders (55+) zien daar meer heil in dan jongere ouders. Ouders met een islamitische geloofsovertuiging zijn het minst enthousiast.

Structuur

Het belangrijkst vinden leraren en schoolleiders dat ”ouders thuis voor rust en structuur moeten zorgen” om het onderwijs ten goede te komen, stelt een SCP-woordvoerder. Daarna volgen ”een positieve houding ten opzichte van school en het belang daarvan” en ”meeleven met het kind”. Bij kleine kinderen is ook spelenderwijs oefenen met rekenen en taal nodig, bij oudere kinderen studie- of beroepskeuzehulp.
Verreweg de meeste ouders (85 procent) zijn tevreden over de hoeveelheid informatie die zij krijgen van basisscholen en middelbare scholen. Veel ouders zoeken ook zelf contact als dat nodig is: per schooljaar doet 74 procent van de basisschoolouders en 62 procent van de ouders van middelbare scholieren dat.

Laagopgeleid

Laagopgeleide ouders hebben echter het vaakst (16 procent) moeite met het zetten van die stap, gevolgd door hoogopgeleide ouders (11 procent). Dat zou kunnen omdat laag opgeleiden het gevoel hebben bijvoorbeeld verbaal tekort te schieten, terwijl hoog opgeleiden denken dat leraren hun optreden als ‘bedreiging’ kunnen ervaren. Middelhoog opgeleide ouders stappen het gemakkelijkst naar school.
De ‘samenwerking’ lijkt wat ouders betreft op sommige gebieden niet helemaal onvoorwaardelijk. ”Een ruimte meerderheid van de ouders vindt dat zij de school moeten steunen bij het handhaven van schoolregels. Maar als hun eigen kind straf krijgt van school, dan steunen zij de leerkracht minder, of komen ze zelfs op hoge poten naar de school om verhaal te halen.”

Bron: ANP