Cito-scores scholen mogen openbaar gemaakt worden

De Cito-scores mogen openbaar gemaakt worden. Het gaat om de gemiddelde scores van scholen tussen 2009 en 2012. Dat bepaalde de rechter woensdag. De scores van de eindtoets van individuele leerlingen worden niet bekendgemaakt. RTL Nieuws wilde via de Wet openbaarheid van bestuur de scores openbaar maken. Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs zag daar geen probleem in.  Daarop stapten meer dan honderd schoolbesturen naar de rechter.

Ranglijst

Dekker begrijpt heel goed dat ouders de informatie belangrijk vinden, zei hij. Openheid over zorg en veiligheid op school en grootte van de klassen zijn echter ook belangrijk voor het kiezen van de opleiding voor hun kroost. Dat zou je eenvoudig moeten kunnen opzoeken, vindt Dekker. Zij vrezen dat ”appels met peren” zullen worden vergeleken, omdat ouders de Cito-scores misschien gaan gebruiken als een soort ranglijst. Daarbij bestaat de angst dat leerlingen speciaal zullen worden getraind om de beste score te halen. De rechtbank in Utrecht verklaarde hun bezwaren echter ongegrond. Ook het argument dat scholen zelf vanaf eind dit jaar de gecorrigeerde scores openbaar maken, waardoor volgens hen wel een goede vergelijking van scholen mogelijk is, bracht de rechter niet op andere gedachten. Een woordvoerder van de koepelorganisatie voor het primair onderwijs PO-Raad noemt de uitspraak ”jammer”. De scholen hebben nog wel de mogelijkheid om hoger beroep aan te tekenen tegen het besluit. “Daar gaan we ons nu op beraden.”

Ook de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) en de Algemene Onderwijsbond (AOb) betreuren de uitspraak. “De uitslag van de Cito-toets is een momentopname, het zegt lang niet alles over de kwaliteit van een leerling of een school”, zegt een woordvoerder van vakbond AOb. De AVS ziet de toegevoegde waarde niet van het openbaar maken. “Het dient geen enkel maatschappelijk belang.” Uit een eigen onderzoek van de AVS eerder dit jaar bleek dat 60 procent van de schoolleiders overweegt te stoppen met de toets als de gegevens openbaar worden. Bijna alle leerlingen in groep acht van de basisschool maken deze toets. Mede op basis van het resultaat wordt bepaald naar welk niveau middelbare school ze gaan.

Bron: ANP