Ad Hoc, marktleider in het beheer van leegstaand vastgoed en de opleiding Facility Management van de faculteit Hotel en Facility Management van Zuyd Hogeschool, instituut voor hoger beroepsonderwijs in Zuid-Limburg, gaan nauw samenwerken. Op donderdag 23 januari 2014 tekenen beide partijen een overeenkomst om de samenwerking kracht bij te zetten.

Minor Leegstand Zuyd Hogeschool

In Nederland staan veel panden en woningen leeg, de leegstand ligt landelijk op ruim zestien procent (exclusief verborgen leegstand) en in de provincie Limburg ligt dat boven het gemiddelde. Bij de opleiding Facility Management van Zuyd Hogeschool worden toekomstige jonge vastgoedprofessionals voor dit maatschappelijk vraagstuk opgeleid. In september 2014 start Zuyd met de minor ‘Leegstand’ waarin verschillende facetten van leegstandbeheer aan de orde komen. De minor is in samenspraak met Ad Hoc tot stand gekomen.

Hans Spanjersberg, General Manager Ad Hoc

“Wij hebben als marktleider ruime kennis in huis over leegstandbeheer. Deze kennis gaan wij nu delen met toekomstige jonge vastgoedprofessionals. Het is belangrijk dat zij van alle facetten die de vastgoedbranche biedt op de hoogte zijn. Dit geldt dus zeker ook voor leegstandbeheer. Naast het gezamenlijk samenstellen van de minor, gaan wij straks ook gastcolleges verzorgen en stageplaatsen beschikbaar stellen. Dankzij onze kennisdeling zijn de jonge professionals straks optimaal voorbereid en kunnen zij de kennis die zij tijdens de minor hebben opgedaan, toepassen in de praktijk”.

Ad Smits, directeur faculteit Hotel en Facility Management Zuyd Hogeschool

“De opleiding Facility Management van Zuyd Hogeschool behoort al jaren tot de beste opleidingen in Nederland. Duurzame samenwerking met de beroepspraktijk en betrokkenheid bij actuele maatschappelijke vraagstukken zijn belangrijke kwaliteitskenmerken van deze opleiding. De samenwerking met Ad Hoc, marktleider in leegstandsbeheer, past goed in ons streven om ook voor dit thema toekomstige professionals optimaal te scholen voor de praktijk.”

Bron: Zuyd Hogeschool