Aantal basisscholen neemt steeds sneller af

Het tempo waarin basisscholen verdwijnen gaat steeds sneller. De afgelopen vijf jaar verdwenen er 289 basisscholen en nevenvestigingen.
Dat blijkt uit berekeningen van de onderwijsvakbond AOb.

In 2010 verdwenen er 35 scholen voor primair onderwijs. Dat aantal is gestaag opgelopen tot 97 in 2013. In oktober vorig jaar telde Nederland nog 6804 basisscholen.

Het verdwijnen van de scholen heeft alles te maken met de krimpende bevolking. Op sommige plaatsen, bijvoorbeeld in kinderrijke nieuwbouwwijken, openden juist nieuwe scholen hun deuren. Sinds 2009 kwamen er 46 scholen bij.

Vergrijzing

Een woordvoerder van de vakbond verwacht overigens niet dat het steeds sneller verdwijnen van basisscholen een lerarenoverschot tot gevolg heeft. Dat komt omdat de onderwijssector vergrijst en het aantal nieuwe pabo-studenten jarenlang is gedaald.

Begin vorig jaar leken het spannende tijden te worden voor 1400 basisscholen met minder dan honderd leerlingen. De Onderwijsraad adviseerde het kabinet namelijk om voor basisscholen een minimumaantal van honderd leerlingen te gaan hanteren. Veel van die scholen zijn de laatste in een dorp.

Staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker besloot in het voorjaar dat het zover voorlopig niet zou komen. Kleine scholen mochten hun deuren openhouden maar zouden wel de extra toeslag verliezen die ze tot dan toe kregen. Afgelopen weekeinde werd bekend dat het kabinet de toeslag voor kleine scholen toch niet gaat schrappen.

Bron: nu.nl, 6 februari 2014