Het onderwijs in Finland is kwalitatief uitzonderlijk goed. Mosae Group Travel organiseert voor onderwijsprofessionals reizen naar Finland om kennis te vergaren over het onderwijs ter plaatse.

Excursie Kinderdagverblijven gefaciliteerd door City of Helsinki Social Services

Kinder/dagopvang van kinderen in Finland is niet te vergelijken met de manier zoals het in Nederland is geregeld. In Finland gaan kinderen tot en met 6 jaar naar dagopvang/kinderopvang. Daar staat centraal het spelend leren, aandacht voor beginnende geletterdheid en gecijferdheid. Het programma bestaat uit een lezing over en excursie naar kinderdagverblijven in Helsinki.

Doelgroep: Mensen met professionele achtergrond in de kinderopvang, decisionmakers en beleidsmakers van gemeentelijke instanties, vertegenwoordigers van de pers

Schoolbezoek: German School of Helsinki

De Deutsche Schule Helsinki is opgericht in 1881 als Duitssprekende school in Helsinki voor Duitsers en iedereen die geïnteresseerd was in de Duitse taal. Anno nu maakt de school deel uit van het Finse onderwijssysteem. Zij combineert de onderwijsculturen van Finland en Duitsland waarbij de school en haar docenten voldoen aan het Finse en het Duitse curriculum. De school dient als resource center voor Duitstalig onderwijs in Finland. De belangrijkste doelstelling is het promoten van de Duitse taal in Finse scholen. Er zijn ongeveer 500 leerlingen, waarvan 80% Fins is.

Doelgroep: docenten, schoolleiders,- en bestuurders, studenten, taalonderwijsprofessionals

Schoolbezoek Lauttasaari: uitgebreid en hoger secundair onderwijs

De Lauttasaari comprehensive and upper secondary school is een onafhankelijke school. Er zijn ongeveer 700 studenten in de school, waarvan 350 in de scholengemeenschap en 350 in het hoger secundair onderwijs. Tijdens het schoolbezoek zal er een presentatie plaatsvinden over het Fins schoolsysteem. Tevens staan er ontmoetingen gepland met docenten en scholieren. Ook worden er reguliere lessen van de scholieren bijgewoond.

Doelgroep: docenten, schoolleiders,- en bestuurders en onderwijsstudenten

The Finnish National Board of Education (FNBE)

De FNBE is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kleuteronderwijs en lager onderwijs. Tevens voor het algemeen voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs en-opleidingen. Verder ook nog volwasseneneducatie,- en onderwijs (incl. volkshogescholen, studiecentra, zomer universiteiten) en buitenschoolse elementaire Kunsteducatie. Tijdens het bezoek aan de FNBE kunnen lezingen worden geregeld aangepast aan de verzoeken van de bezoekers.

Doelgroep: docenten, schoolleiders,- en bestuurders