Op deze pagina vindt u algemene informatie en de toepasselijke voorwaarden van

Mosae Group Travel
Weert 13
6222 PG Maastricht
Telefoon +31-43-3112061
Email info@mosaegrouptravel.nl

KvK nr. 14107317
BTW Nr. NL157773954B01

ANVR

Mosae Group Travel is aangesloten bij de ANVR. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en van de informatie daarover. Op alle reizen die wij op onze website en in offertes aanbieden, zijn de ANVR Reizigersvoorwaarden* van toepassing. Hierop bestaan 2 uitzonderingen:
– indien wij in de bevestiging/factuur of de offerte uitdrukkelijk hebben aangegeven dat andere voorwaarden gelden;
– indien het aanbod is gericht aan – of de overeenkomst wordt gesloten met – een rechtspersoon of een natuurlijk persoon handelend uit hoofde van beroep of bedrijf (“zakelijke overeenkomst”). In dit geval zijn de Algemene Voorwaarden Zakelijk van Mosae Group Travel van toepassing.

* en de Aanvullende Voorwaarden van Mosae Group Travel

SGR logoStichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)

Mosae Group Travel is aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via de website van de Stichting Garantiefonds Reisgelden. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

CF logoCalamiteitenfonds

Mosae Group Travel is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de in onze brochure en op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:
– (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
– de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.
Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

* Aanvullende voorwaarden Mosae Group Travel
Tenzij er sprake is van een zakelijke overeenkomst, zijn naast de ANVR Consumentenvoorwaarden op al onze overeenkomsten de Aanvullende voorwaarden van Mosae Group Travel van toepassing. Deze aanvullende voorwaarden bevatten onder andere de regelingen omtrent betaling, annulering en wijziging van uw boeking. De Aanvullende Voorwaarden van Mosae Group Travel kunt u hier downloaden.
Een complete set van zowel de ANVR Consumentenvoorwaarden inclusief de Aanvullende Voorwaarden van Mosae Group Travel kunt u hier downloaden.

Algemene vervoersvoorwaarden
Als in uw reis georganiseerd vervoer is inbegrepen, dan maakt Mosae Group Travel uitsluitend gebruik van gerenommeerde vervoerders, waaronder o.a. wordt verstaan luchtvaartmaatschappijen, treinmaatschappijen, ferry en touringcarbedrijven. In aanvulling op alle op deze pagina genoemde algemene voorwaarden, maken deze algemene vervoersvoorwaarden uitdrukkelijk deel uit van het aanbod en/of de overeenkomst. Deze algemene vervoersvoorwaarden kunt u vinden op de website van de betreffende vervoerder. Als extra service biedt de ANVR u een overzicht van de internet pagina’s waar u de voorwaarden van de meeste vervoerders kunt vinden. Dit document kunt u hier downloaden.

Better Holidays
Bij het samenstellen van onze reizen houden we rekening met mensen, milieu, natuur en cultuur, zodat de reis niet alleen voor (n)u bijzonder is, maar ook komende generaties kunnen genieten van aantrekkelijke bestemmingen.
Of het nu gaat reizen waarbij u geniet van ongerepte natuur, de lokale cultuur beleeft, nieuwe mensen ontmoet of een heerlijk lokaal gerecht proeft; samen werken we aan reizen die zorgen voor betere plekken en mooiere ervaringen. En daarmee leveren we een belangrijke bijdrage aan de duurzame ontwikkelingen op de bestemming. Voor u als reiziger, maar ook voor de mensen die op de reisbestemming wonen.

Bestrijding kindersekstoerisme
Wij steunen actief de ANVR en ECPAT in de bestrijding van kindersekstoerisme in vakantielanden. Wij nodigen u uit om met ons alert te zijn en vermoedens van seksueel misbruik van kinderen te melden op www.meldkindersekstoerisme.nl.
Informatie is bij de reisleiding beschikbaar.

ANVR Touringcarclassificatie
ANVR-organisatoren van busreizen hebben ten behoeve van de duidelijkheid voor hun reizigers afgesproken de belangrijkste kwaliteitsnormen van de touringcars standaard vast te leggen. Daarbij is een onderscheid tussen Tourist Class, Comfort Class en Royal Class. Voor de specifieke verschillen: www.anvr.nl of www.sktb.nl.

Roken in de bus
ANVR-reisorganisatoren houden zich aan het wettelijke verbod op roken in de bus. Voor rokers is er uiteraard gelegenheid tijdens de stops in de buitenlucht te roken.

Laatst gewijzigd: 6 juni 2016